privacyverklaring

Mindfulness Moves vindt privacy belangrijk en gaat met jouw gegevens om zoals we zelf ook behandeld willen worden. Over de persoonsgegevens die we verzamelen kunnen we kort zijn:

 • We vragen alleen de informatie die we nodig hebben om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
 • Ze worden netjes afgeschermd voor en niet gedeeld met derden
 • Je kunt op elk moment vragen of we je gegevens willen veranderen of verwijderen.

Helaas is dat juridisch niet genoeg, dus daarom vind je hieronder nog een wat uitgebreidere versie van onze privacyverklaring. Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar mindfulnessmoves@gmail.com

Privacyverklaring
laatst gewijzigd op 6 juni 2018

Mindfulness Moves, gevestigd aan Agnietenstraat 10, 3512 XB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.mindfulnessmoves.nl/

Agnietenstraat 10
3512 XB Utrecht
+31 6 21 34 78 07
mindfulnessmoves@gmail.com
KvK: 53401344

Persoonsgegevens die we verwerken.

Mindfulness Moves verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie, telefoon of tijdens het kennismakingsgesprek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden.

Mindfulness Moves verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bekijken en afhandelen van jouw inschrijving.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden voor het downloaden van audiobestanden.
 • Mindfulness Movesverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever, ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindfulness Moves neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Mindfulness Moves) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindfulness Moves bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Personalia: 10 jaar, vanwege facturering, boekhouding, belasting
 • Adresgegevens: 10 jaar, vanwege facturering, boekhouding, belasting
 • E-mail adres: 10 jaar, vanwege communicatie, facturering, nieuwsbrieven
 • Telefoonnummer: zolang je klant bent, t.b.v. communicatie
 • Gezondheid: zolang je klant bent, t.b.v. voorbereiding en uitvoering training
 • Evaluaties: 5 jaar, vanwege kwaliteitsverbetering

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens zullen in uitzonderlijke gevallen alleen met derden gedeeld worden bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mindfulness Moves gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mindfulness Moves stuurt deelnemersinfo, updates van nieuwe activiteiten/ nieuwsbrieven en andere waardevolle informatie vanuit de persoonlijke computer van Mabeth Ciurans. Te allen tijde kun je je via retour mail uitschrijven.

Keuzes voor persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindfulness Moves en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mindfulnessmoves@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mindfulness Moves wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindfulness Moves neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via mindfulnessmoves@gmail.com

Mindfulness Moves heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Doorlopende updates van alle software
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer van Mabeth Ciurans.

Wijzigingen, vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Mindfulness Moves
Mabeth Ciurans
Agnietenstraat 10
3512 XB Utrecht
06 – 21 34 78 07
mindfulnessmoves@gmail.com